Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Víkend v Izraeli - Shalom Israel

Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 11 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 13 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 2 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 6 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 10 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 1 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 3 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 4 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 5 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 7 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 8 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 9 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 12 Víkend v Izraeli - Shalom Israel - obrázok č. 14
Destinácia: Izrael
Kód zájazdu: 875755
Cena od: 432 €
Príplatky od: 2 €
Poznávacie zájazdy

Výber termínu

07.10.2018 4 dni Last Minute 540 € +2 € odlet: Varšava letecká
21.10.2018 4 dni Last Minute 552 € +2 € odlet: Katovice letecká
21.10.2018 4 dni Last Minute 521 € +2 € odlet: Varšava letecká
03.11.2018 4 dni First Minute 552 € +2 € odlet: Varšava letecká
17.11.2018 4 dni First Minute 552 € +2 € odlet: Varšava letecká
24.11.2018 4 dni First Minute 504 € +2 € odlet: Varšava letecká
01.12.2018 4 dni First Minute 480 € +2 € odlet: Varšava letecká
08.12.2018 4 dni First Minute 468 € +2 € odlet: Varšava letecká
22.12.2018 5 dní First Minute 588 € +2 € odlet: Varšava letecká
29.12.2018 4 dni First Minute 552 € +2 € odlet: Varšava letecká
05.01.2019 4 dni First Minute 432 € +2 € odlet: Varšava letecká
12.01.2019 4 dni First Minute 432 € +2 € odlet: Varšava letecká
19.01.2019 4 dni First Minute 449 € +2 € odlet: Varšava letecká
26.01.2019 4 dni First Minute 552 € +2 € odlet: Varšava letecká
02.02.2019 4 dni First Minute 473 € +2 € odlet: Varšava letecká
09.02.2019 4 dni First Minute 473 € +2 € odlet: Varšava letecká
16.02.2019 4 dni First Minute 480 € +2 € odlet: Varšava letecká
02.03.2019 4 dni First Minute 516 € +2 € odlet: Varšava letecká
09.03.2019 4 dni First Minute 473 € +2 € odlet: Varšava letecká
16.03.2019 4 dni First Minute 480 € +2 € odlet: Varšava letecká
23.03.2019 4 dni First Minute 456 € +2 € odlet: Varšava letecká
30.03.2019 4 dni First Minute 479 € +2 € odlet: Varšava letecká
06.04.2019 4 dni First Minute 490 € +2 € odlet: Varšava letecká
13.04.2019 4 dni First Minute 463 € +2 € odlet: Varšava letecká
20.04.2019 4 dni First Minute 545 € +2 € odlet: Varšava letecká
27.04.2019 4 dni First Minute 569 € +2 € odlet: Varšava letecká

Popis zájazdu

Program:
Jeruzalém - svaté město tří světových náboženství • Betlém - místo narození Ježíše Krista • Mrtvé moře - odpočinek v největší depresi světa • Haifa - velkolepé Bahajské zahrady • Caesarea Přímořská - vysněné město Heroda Velikého • Tel Aviv - kosmopolitní metropole

Den 1
Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na . Po příletu do Tel Avivu celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu v Betlémě. Pozdní večeře a přenocování v hotelu. (Trasa cca 70 km)

Den 2
Po snídani přejezd do Jeruzaléma. Prohlídku začneme návštěvou Chrámové hory, kde kdysi stál Jeruzalémský chrám a dnes svatyně s názvem Skalní dóm a mešita Al-Aksá. Následně projdeme Křížovou cestou - Via Dolorosa (od třetí zastávky), která vede malebnými muslimskými uličkami a křesťanskou čtvrtí starého města, mezi stánky a orientálním bazarem, až dojdeme k Chrámu Božího hrobu. Pod jeho střechou jsou poslední zastávky, včetně Golgoty a místa vzkříšení Ježíše. Volný čas ve starém městě. Půjdeme ke Zdi nářků, kde se Židé po staletí modlí, oplakávajíc zbořený chrám. Ve druhé polovině dne se vydáme do Betléma a jednoho z nejdůležitějších míst křesťanství - baziliky Narození Páně, kde uvidíme mimo jiné Jeskyni narození. Procházka betlémským starým městem. Návrat na večeři a přenocování do hotelu v Betlémě. (Trasa cca 30 km)

Den 3
Po snídani přejezd do Jeruzaléma na Olivovou horu, odkud se rozprostírá nádherný výhled na staré město a západní Jeruzalém. Poté se vydáme na Judskou poušť, kde navštívíme Masadu - pevnost Zélótů. K pevnosti vyjedeme lanovkou. Navštívíme také archeologické naleziště Kumrán - místo, kde byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře. Den zakončíme relaxační koupelí v Mrtvém moři - 430 m pod hladinou světového oceánu! Po koupeli možnost nákupu kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Návrat do hotelu v Betlémě. Večeře a přenocování. (Trasa cca 220 km) Po večeři pro zájemce prohlídka „nočního Jeruzaléma“ v pozdních večerních hodinách (za příplatek cca 25 USD). Přejedeme Me'a Še'arim - čtvrtí ultraortodoxních Židů. Seznámíme se s pravidly jejich života a uvidíme místní obyvatele v tradičních krojích. Následně se vydáme ke Knesetu - izraelskému parlamentu, kde uvidíme slavnou menóru a Muzeum knihy (zvenčí) - impozantní kopuli, kde se nacházejí biblické texty od Mrtvého moře. Večer zakončíme procházkou starým městem. Návrat na přenocování do hotelu v Betlémě.

Den 4
Po snídani vystěhování a přejezd do Tel Avivu. Volný čas na samostatné prozkoumávání města, nákupy atd. Pro zájemce (cena cca 60 USD) výjezd do Haify, kde uvidíme nádherné perské Bahajské zahrady (bahaismus je směsicí judaismu, křesťanství a islámu). Dalším bodem programu bude Caesarea Přímořská - nádherné přístavní město, postavené judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt a pozůstatky paláce postaveného Herodem Velikým. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města, včetně části s největším počtem staveb ve stylu Bauhaus na světě, na seznamu UNESCO). V Jaffě s více než 4 tisíce let starou historií, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně, se projdeme půvabnými uličkami starého města. Volný čas v Jaffě. Následně transfer na letiště v Tel Avivu a odlet do Polska. (Trasa cca 250 km)

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních objektů a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich složení). - V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické. - Delegát neprovází po muzejních objektech. - K elektrickým přístrojům s "tlustými kolíky" jsou potřebné adaptéry. - Časy odletů/návratů se mohou změnit! Aktuální časy návratů uvede delegát CK na místě. - Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno. - Při odbavení před přejezdem do Izraele (TLV nebo VDA) můžete být vybráni k další bezpečnostní kontrole (informace na palubním lístku v podobě "SSSS"). Informace o dodatečné kontrole Vám budou poskytnuty během palubně-zavazadlového odbavení - „check-in”. Ke kontrole je třeba se přihlásit bez vyzvání, po pasové kontrole před vstupem do letadla. Chybějící poznámka na palubní kartě o projití kontrolou znemožní vstup na palubu letadla. Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.   


Popis hotela:

Ubytování
Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (3 noci).

Pokoje:
všude dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Vybavení:
v hotelu je k dispozici restaurace a bar.

Strava:
snídaně a večeře (jak je popsáno v programu) Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Víza:
Cestovní pas vízum
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Pro krátkodobé turistické pobyty v Izraeli nepotřebují občané ČR vízum. - Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znamená automatický zákaz vstupu do Íránu, Iráku, Libanonu, Libye, Saudské Arábie a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, poproste úředníka v Izraeli, aby Vám nedával razítko do cestovního pasu ani při příletu, ani při odletu (na samostatný list vydaný pohraniční službou je razítkována tzv. FLYING VISA; na letišti Ovda je třeba požádat o Flying Visa, protože tam jsou standardně razítkovány pasy). Na letišti v Tel Avivu během pasové kontroly při příjezdu a odjezdu úředník pohraniční kontroly standardně dává každé kontrolované osobě vytištěný list, který nahrazuje razítko v cestovním pase. Tento stejný typ listu, ale jiné barvy, každý získá během odletu z Izraele na letišti v Tel Avivu. Není problém se vstupem do Izraele při předchozím pobytu v arabských zemích nebo jiných neizraelských zemích.

Ostatné:
NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o .

Cena:
Základní cena zahrnuje:
přelety letadlem do/z Tel Avivu, letištní taxy, ubytování (celkem 3 noci), stravování: snídaně (3) a večeře (3), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského delegáta nebo polsky mluvícího zástupce místního kontrahenta během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje:
náklady na účast v programu prohlídek (vstupenky, prohlídka Masady, systém Tour guide, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) - cca 80 USD (povinný poplatek na místě); nápoje k večeřím, obědy, fakultativní výlety (ceny uvedené v programu) a jiné osobní výdaje (nejpoužívanější měnou na místě je USD).   


Osvedčenie SACKA

Počasie

Jeruzalem
dnes:   35 °C
Tel Aviv
zajtra:   30 °C
Betlehem
dnes:   35 °C
Haifa
včera:   35 °C

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,59 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,43 HRK
Turecká lira  EUR 7,39 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť všetky »