Kontakt
Tel: +42141500 32 54
Mobil: +421907454341
e-mail: tosmart@tosmart.sk

Národná ulica 3
010 01 ŽILINA

Izrael nejen pro poutníky

Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 5 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 1 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 2 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 3 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 4 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 6 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 7 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 8 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 9 Izrael nejen pro poutníky  - obrázok č. 10
Destinácia: Izrael
Kód zájazdu: 875647
Cena od: 612 €
Príplatky od: 2 €
Poznávacie zájazdy
Exotika

Výber termínu

30.09.2018 8 dní Last Minute 736 € +2 € odlet: Katovice letecká
30.09.2018 8 dní Last Minute 768 € +2 € odlet: Varšava letecká
07.10.2018 8 dní Last Minute 739 € +2 € odlet: Katovice letecká
07.10.2018 8 dní Last Minute 828 € +2 € odlet: Varšava letecká
14.10.2018 8 dní Last Minute 799 € +2 € odlet: Katovice letecká
21.10.2018 8 dní Last Minute 824 € +2 € odlet: Katovice letecká
03.11.2018 8 dní First Minute 720 € +2 € odlet: Varšava letecká
10.11.2018 8 dní First Minute 693 € +2 € odlet: Varšava letecká
17.11.2018 8 dní First Minute 744 € +2 € odlet: Varšava letecká
24.11.2018 8 dní First Minute 696 € +2 € odlet: Varšava letecká
01.12.2018 8 dní First Minute 708 € +2 € odlet: Varšava letecká
22.12.2018 8 dní First Minute 756 € +2 € odlet: Varšava letecká
29.12.2018 8 dní First Minute 780 € +2 € odlet: Varšava letecká
12.01.2019 8 dní First Minute 612 € +2 € odlet: Varšava letecká
19.01.2019 8 dní First Minute 672 € +2 € odlet: Varšava letecká
26.01.2019 8 dní First Minute 648 € +2 € odlet: Varšava letecká
02.02.2019 8 dní First Minute 761 € +2 € odlet: Varšava letecká
09.02.2019 8 dní First Minute 708 € +2 € odlet: Varšava letecká
16.02.2019 8 dní First Minute 708 € +2 € odlet: Varšava letecká
23.02.2019 8 dní First Minute 708 € +2 € odlet: Varšava letecká
02.03.2019 8 dní First Minute 684 € +2 € odlet: Varšava letecká
09.03.2019 8 dní First Minute 672 € +2 € odlet: Varšava letecká
16.03.2019 8 dní First Minute 828 € +2 € odlet: Varšava letecká
23.03.2019 8 dní First Minute 684 € +2 € odlet: Varšava letecká
30.03.2019 8 dní First Minute 686 € +2 € odlet: Varšava letecká
06.04.2019 8 dní First Minute 713 € +2 € odlet: Varšava letecká
13.04.2019 8 dní First Minute 697 € +2 € odlet: Varšava letecká
20.04.2019 8 dní First Minute 742 € +2 € odlet: Varšava letecká
27.04.2019 8 dní First Minute 1 008 € +2 € odlet: Varšava letecká

Popis zájazdu

Program:
Jeruzalém - svaté město • Via Dolorosa - Křížová cesta • Zeď nářků • Betlém - Jeskyně narození • Akko - křižácká pevnost • Caesarea Přímořská • Nazaret - bazilika Zvěstování Panny Marie • Kafarnaum - Hora Blahoslavenství • Tel Aviv • Haifa - perské zahrady • Masada - pevnost Heroda Velikého • Mrtvé moře - pro krásu! • pro zájemce pobyt v Tel Avivu v určitých termínech

Den 1
Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na . Po příletu do Tel Avivu celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu v Betlémě. Pozdní večeře a přenocování v hotelu. (Trasa cca 70 km)

Den 2
Po snídani výjezd na Olivovou horu a prohlídka Kostela všech národů, který se nachází v Getsemane, čili v Olivetské zahradě (Polákům známé jako Getsemanské). Následně přejezd do jeruzalémského starého města. Projdeme klikatými uličkami arabského bazaru v muslimské čtvrti - budeme procházet Křížovou cestou (Via Dolorosa), na jejímž konci se nachází Chrám Božího hrobu se skálou Golgota a Ježíšovým hrobem. Následně se vydáme do arménské a židovské čtvrti. Během cesty uvidíme Cardo Maximus - pozůstatky staré římské ulice, poté dojdeme k Sijónské bráně. Přejezd do Betléma - místa narození Ježíše, kde navštívíme jeskyni Narození a baziliku Narození Páně, která na ní byla postavena. Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa cca 60 km)

Den 3
Po snídani přejezd k Hnojné bráně (Dung Gate), přes kterou dojdeme ke Zdi nářků a na Chrámovou horu (pokud bude dostupná) se svatyní s názvem Skalní dóm a mešitou Al-Aksá (prohlídka pouze zvenčí). Následně přejezd do západního Jeruzaléma. Prohlídku začneme u Velké synagogy. Následně se vydáme ke Knesetu - izraelskému parlamentu, kde uvidíme slavnou menóru a navštívíme Ejn Kerem, městskou čtvrť s kostelem Jana Křtitele. Dalším bodem programu bude návštěva Mezinárodního institutu pro výzkum holocaustu Jad Vašem - památník obětí a hrdinů holocaustu. Návrat do hotelu, večeře. Pro zájemce prohlídka „nočního Jeruzaléma“ v pozdních večerních hodinách (za příplatek cca 25 USD). (Trasa cca 50 km)

Den 4
Po snídani přejezd ve směru Galileje. Pro zájemce (pokud bude čas) výlet do nejstaršího města na světě - do Jericha (za příplatek cca 15 USD). Poté návštěva města Bejt Še'an, kde uvidíme mimo jiné: římské divadlo, byzantskou ulici, antické chrámy a římské lázně. Návštěva Nazaretu, kde si prohlédneme baziliku Zvěstování Panny Marie postavenou kolem jeskyně Zvěstování. Navštívíme Jardenit - místo symbolického Ježíšova křtu v řece Jordán. Večeře a přenocování v hotelu v Nazaretu nebo Tiberias. (Trasa cca 230 km)

Den 5
Po snídani možnost fakultativního výletu ke Golanským výšinám (za příplatek cca 35 USD). Během oběda bude možnost ochutnat rybu sv. Petra, která se v této oblasti vyskytuje endemicky (za příplatek cca 20 USD). Následně přejezd do míst spojených s významnými křesťanskými událostmi: Malý Tabgha - kostel Primátu svatého Petra, kde Ježíš Kristus určil apoštola Petra jako svého nástupce na zemi; Kafarnaum - místo mnohokrát zmiňované v Bibli, kde Ježíš žil a kázal a Hora Blahoslavenství (místo tzv. Kázání na hoře). Tento den navštívíme kibuc - specifickou izraelskou formu „družstva“. Plavba lodí po Galilejském jezeře. Večeře a přenocování v hotelu v Tiberias nebo Nazaretu. (Trasa cca 50 km)

Den 6
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Akky (seznam UNESCO) - malebného historického města, kde navštívíme křižáckou pevnost. Poté se vydáme do Haify, kde uvidíme nádherné perské Bahajské zahrady (bahaismus je směsicí judaismu, křesťanství a islámu). Následně přejezd do Caesaree Přímořské - nádherného přístavního města postaveného judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt z 2. století a hradby z období křížových výprav s obrovskou bránou. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města). Následně přejedeme do Jaffy, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně. Projdeme se půvabnými uličkami starého města. Přejezd do Betléma. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování. (Trasa cca 240 km)

Den 7
Po snídani odjezd k Mrtvému moři, kde navštívíme Masadu - pevnost Heroda Velikého a zároveň místa bojů zélótů - židovské komunity, která nejdéle odolávala Římanům. Následně navštívíme Kumrán - starobylou vesnici esejců, tvůrců slavných svitků s biblickými texty od Mrtvého moře. Nákupy kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Poté přejezd a koupání v Mrtvém moři - cca 430 m pod hladinou světového oceánu. Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa cca 220 km)

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu v Betlémě a přejezd do Jeruzaléma. Volný čas (v závislosti na čase zpátečního letu do Polska) samostatné prozkoumávání města a nákup suvenýrů. Následně transfer na letiště v Tel Avivu a odlet do Polska. (Trasa cca 50 km) Klienti zůstávající na pobyt - přejezd do vybraného hotelu v Tel Avivu, pobyt ve dnech 8 - 10, 11. den vystěhování a odlet do Polska.

Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních objektů a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich složení). - V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické. - Delegát neprovází po muzejních objektech. - K elektrickým přístrojům s "tlustými kolíky" jsou potřebné adaptéry. - Časy odletů/návratů se mohou změnit! Aktuální časy návratů uvede delegát CK na místě. - Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno. - Při odbavení před přejezdem do Izraele (TLV nebo VDA) můžete být vybráni k další bezpečnostní kontrole (informace na palubním lístku v podobě "SSSS"). Informace o dodatečné kontrole Vám budou poskytnuty během palubně-zavazadlového odbavení - „check-in”. Ke kontrole je třeba se přihlásit bez vyzvání, po pasové kontrole před vstupem do letadla. Chybějící poznámka na palubní kartě o projití kontrolou znemožní vstup na palubu letadla. Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.   


Popis hotela:

Ubytování
Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí).

Pokoje:
všude dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Vybavení:
v hotelu je k dispozici restaurace a bar.

Strava:
snídaně a večeře (jak je popsáno v programu) Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 


Upozornění!
Pro zájemce možnost prodloužení pobytu o 3 noci ve vybraném hotelu v Tel Avivu v určitých termínech.


Ostatné:

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o .  

Víza:

Cestovní pas a vízum

- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Pro krátkodobé turistické pobyty v Izraeli nepotřebují občané ČR vízum. - Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znamená automatický zákaz vstupu do Íránu, Iráku, Libanonu, Libye, Saudské Arábie a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, poproste úředníka v Izraeli, aby Vám nedával razítko do cestovního pasu ani při příletu, ani při odletu (na samostatný list vydaný pohraniční službou je razítkována tzv. FLYING VISA; na letišti Ovda je třeba požádat o Flying Visa, protože tam jsou standardně razítkovány pasy). Na letišti v Tel Avivu během pasové kontroly při příjezdu a odjezdu úředník pohraniční kontroly standardně dává každé kontrolované osobě vytištěný list, který nahrazuje razítko v cestovním pase. Tento stejný typ listu, ale jiné barvy, každý získá během odletu z Izraele na letišti v Tel Avivu. Není problém se vstupem do Izraele při předchozím pobytu v arabských zemích nebo jiných neizraelských zemích.

Hodnotenie klientov:
Recenze k tomuto zájezdu najdete zde: 


Cena:

Základní cena zahrnuje:
 přelety letadlem do/z Tel Avivu, letištní taxy, ubytování (celkem 7 nocí), stravování: snídaně a večeře (nebo obědy), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského delegáta během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje:
náklady na účast v programu prohlídek (vstupenky, prohlídka Masady, systém Tour guide, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) - cca 190 USD (povinný poplatek na místě); nápoje k večeřím, obědy, fakultativní výlety (noční Jeruzalém cca 25 USD, Golanské výšiny cca 35 USD, Jericho cca 15 USD) a jiné osobní výdaje. Nejpoužívanější měnou na místě je USD.  


Osvedčenie SACKA

Počasie

Jeruzalem
dnes:   35 °C
Tel Aviv
zajtra:   30 °C
Betlehem
dnes:   35 °C
Masada
dnes:   35 °C
Akko
dnes:   30 °C
Nazareth
včera:   33 °C
Tiberias
včera:   35 °C

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,59 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,43 HRK
Turecká lira  EUR 7,39 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť všetky »